ในด้านมิติตัวถังมีความยาว four,680 มม. และระยะฐานล้อ 2,900 มม. ในด้านมิติตัวรถมีความยาวอยู่ที่ four,615 มม. ความกว้าง 1,875 มม. และมีระยะฐานล้อยาว 2,750 มม. นอกจากนั้น Kia EV6 ยังใช้แพลตฟอร์ม E-GMP ใหม่ และมีความสามารถในการชาร์จ 400V และ 800V […]